toimisto@bioste.fi +358 40 5542 579

Bioetanoli

Bioetanolia syntyy hapettomissa olosuhteissa entsyymien hiivojen hajottaessa orgaanista ainesta. Sivutuotteena syntyy hiilidioksidia ja jäljelle jää mäskiksi tai rankiksi kutsuttu kiinteä massa. Hiilidioksidin muodostumista ei voida estää. Esimerkki etanolin ja hiilidioksidin muodostumisesta kuusihiilisestä sokerista on esitetty yhtälössä 1. Sekä etanolia että hiilidioksidia syntyy kaksi molekyyliä yhtä sokerimolekyyliä kohti.

C6H12O6  –> 2 CH3CH2OH + 2 CO2    (1)

Nykyään suurin osa maailmassa tuotetusta etanolista on ”bioa”. Etanolia voidaan valmistaa vaihtoehtoisesti hydraamalla fossiilisperäistä eteeniä.

Bioetanolin raaka-aineet
Nykyisin yleisimpiä bioetanolin raaka-aineita ovat tärkkelyspitoiset viljojen ja maissin jyvät sekä sokeripitoiset sokeriruoko ja -juurikas. Juotavaksi tarkoitettua etanolia valmistetaan myös esimerkiksi viinirypäleistä ja perunasta.

Biosteen intresseissä ei ole tuottaa bioetanolia ruoasta. Sen sijaan sitä voidaan tuottaa jätteistä tai selluloosapitoisista aineksista (esim. puusta tai oljista), joita ihminen ei voi hyödyntää ruokana. Jätteitä hyödyntäviä etanoliprosesseja ovat mm. ST1:n Etanolix ja Bionolix sekä Clewerin kehittämä selluloosapitoisia raaka-aineita hyödyntävä etanoliprosessi.

Selluloosa- ja ligniinipitoisten raaka-aineiden hyödyntämistä etanolin tuotannossa tutkitaan kiivaasti ympäri maailmaa. Saannon parantamiseksi avainasemassa ovat tehokkaasti selluloosaa ja hemiselluloosaa pilkkovien entsyymien sekä pentooseja (viisihiilisiä sokereita) hyödyntävien hiivojen kehitys.

Bioetanolin sivutuotteena syntyvä mäski voidaan hyödyntää rehuna tai mädättää, jolloin sen sisältämä energia saadaan talteen biokaasuna. Ravinteet jäävät mädätysjäännökseen ja ne voidaan hyödyntää lannoitteena.

Bioetanoli ei ole energiataseeltaan muiden biopolttoaineiden veroinen, mutta sitä tarvitaan toisen sukupolven (FT) biopolttoaineiden oktaaniluvun kohottamiseen joko sellaisenaan tai ETBE:ksi (etyyli-tert-butyylietteeriksi) jalostettuna. Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös (bio)metanolista jalostettua MTBE:tä (metyyli-tert-butyylietteeriä).

Lisätietoa
St1 / Etanolix  www.st1.fi/index.php?biofuels_fi
VTT:n tutkimuksia  www.vtt.fi/uutta/2006/20051227.jsp
www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2412.pdf
European Bioethanol Association  www.ebio.org